Aan een succesvol project ligt een stevige fundering ten grondslag. Elke molen bij Windpark Bovenwind wordt gedragen door 24 betonnen poeren van ruim 20 meter diep. Daarvoor ging afgelopen woensdag de eerste heipaal de grond in! De fundering van de eerste windmolen zal de komende tijd verder worden aangelegd, waarna het echt grote werk gaat beginnen, de opbouw van de molen zelf. Het was aan wethouder Alwin Mussche van Staphorst om het startsein te geven.

Leien dakje
Het met precisie geplande project door projectleider Piet la Roi wordt zoals elk project met de nodige uitdagingen verrast. Corona heeft de nodige vertraging tot gevolg gehad evenals een Raad van State procedure. Nu de bouw start, is Piet la Roi door persoonlijke omstandigheden uitgeschakeld.  Hij kon zo de afgelopen periode niet actief bij de realisatie van het windpark betrokken zijn door ziekte. Het is dan ook extra speciaal dat hij bij deze eerste mijlpaal aanwezig kon zijn: ‘Ik ben ontzettend trots dat we dit punt hebben mogen behalen. Een prachtig voorbeeld van lokaal initiatief en van lokale samenwerking. Precies wat Wij Duurzaam Staphorst voor ogen heeft, dat de omgeving meedenkt en profiteert van de lusten die het park oplevert.’ Samen met aandeelhouders, WDODelta en WDS mocht de wethouder de eerste paal slaan en proosten op een succesvol verloop.

Enexis
Na de start van de graafwerkwerkzaamheden voor de realisatie van het windpark zijn ook de graafwerkzaamheden van de stroomkabel van Enexis opgestart. Dit valt op door de bebording langs de Bullingerweg, Bullingerslag, Westerparallelweg en Parallelweg. Deze bebording geeft de aanleg van een nieuwe stroomkabel aan door Enexis vanaf het windpark Bovenwind naar de Westerstouwe in Meppel. Meer informatie is te vinden via de link: https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/werkzaamheden/overijssel/staphorst-meppel-distributiekabels-leggen-windpark-bovenwind

Crowdfunding
In 2019 heeft WDS een peiling gehouden onder de inwoners voor financiële participatie in het windpark. Bestaande en nieuwe leden van WDS hebben zich destijds ingeschreven voor de crowdfunding, die dit jaar gepland staat. Ook meedoen met het windpark? Houd dan de coöperatie in de gaten, na het benaderen van de voorinschrijvers zal er opnieuw opengesteld worden voor een aantal nieuwe geïnteresseerden.

Op de hoogte blijven
Wij Duurzaam Staphorst houdt betrokken partijen via nieuwsbrieven en andere middelen op de hoogte van alles wat er speelt rondom de bouw van de windmolens. Ben jij ook nieuwsgierig? Kijk dan eens op de website wijduurzaamstaphorst.nl of volg Wij Duurzaam Staphorst op Instagram: https://www.instagram.com/wij_duurzaam_staphorst/

Op de foto door © Jaco Hoeve fotografie van links naar rechts:

Piet la Roi (Projectleider WDS), Roelof Compagner (voorzitter WDS), Albert Bloemhof (bestuur WDS), Jan Talen (bestuur WDS) en Marion Wichard (WDOD). In de machine: wethouder Alwin Mussche.