De Staphorster SGP roept minister-president Rutte en zijn kabinet middels een open brief op om de coronamaatregel 2G niet in te stellen. “2G zal in onze ogen alleen maar leiden tot maatschappelijke ontwrichting en verdeeldheid.”

2G-beleid zou betekenen dat alleen gevaccineerde mensen of mensen die recent zijn genezen van corona kunnen gebruikmaken van onder andere horeca en niet-essentiële winkels. Lijsttrekker Roelof Slager is faliekant tegen deze maatregel. “Je duwt mensen zo naar de rand van de samenleving en zorgt zo voor een tweedeling.” Daarnaast heeft 2G volgens Slager ook grote gevolgen voor ondernemers. “Winkeliers hebben al drie keer de deuren moeten sluiten. Met 2G zouden zij vervolgens ook nog klanten moeten weigeren. Dat kun je ondernemers niet aandoen.”

Recent onderzoek van de TU Delft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid laat zien dat 2G nauwelijks effect lijkt te hebben op het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Slager: “Als wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 2G zelfs niet lijkt te helpen, kan het niet zo zijn dat deze maatregel in werking treedt. “

Of de brief uitwerking heeft op de besluitvorming van het kabinet weet Slager niet. “We hopen met deze brief een duidelijk signaal af te kunnen geven aan het kabinet. De SGP is tegen 2G!”