De brand die uitbrak bij de gemeentelijke werkplaats kreeg geen kans om grote schade aan te richten doordat de Brandweer van de veiligheidsregio IJsselland snel in actie kwam en de brand in de kiem heeft gesmoord.