Afgelopen zondag 31 oktober was een feestelijke dag voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Staphorst. Dominee R.A.I. (Robert) van Ommen werd in de eredienst bevestigd en deed tevens zijn intrede als predikant.

Kerkenraad en gemeente zijn blij na twee jaar weer een eigen predikant te hebben. De vorige predikant, ds. P. van den Berg, vertrok in augustus 2019 naar Leusden. De dienst werd gehouden in kerkgebouw De Bron aan de Churchilllaan. De nieuwe predikant werd bevestigd door ds. Ophoff uit Zwolle.

Na afloop van de dienst kreeg een aantal sprekers het woord. De nieuwe predikant werd toegesproken door burgemeester Ten Kate, door zijn voorganger ds. P. van den Berg uit

Leusden en door ouderling R. Poolman van de zustergemeente in Rouveen.

De dienst was afgelopen zondag te volgen via de livestream en kan ook nu nog bekeken worden via deze link  https://www.gkvstaphorst.nl/luisteren