In Rouveen trok de optocht van legervoertuigen veel bekijks. Op je stoeltje langs de Diek is dan de beste plaats.

Foto © Jan Petter en foto van de dag.