Staphorst – Het Reformatorisch gemengd koor en het kinderkoor Cantilena hopen weer te starten met de repetities voor het nieuwe seizoen. 

Voor het kinderkoor gold al, dat het tijdens de coronatijd gewoon kon zingen. Het lijkt er nu op, dat ook het gemengd koor de repetities binnenkort weer kan hervatten.

Kinderkoor

Het kinderkoor, onder leiding van Cor Ploeg, hoopt maandag 30 augustus a.s. de repetities weer te beginnen. Deze worden wekelijks gehouden op maandag van 18.30 tot 19.25 uur in de voormalige breierij van Veijer, Oude Rijksweg 129 in Staphorst.

Kinderen vanaf groep 4 die graag willen komen zingen, zijn van harte welkom! Voor de komende periode staan ook alweer enkele concerten op het programma. Nieuwe leden voor het kinderkoor kunnen per mail aangemeld worden via kinderkoor@cantilenastaphorst.nl

Gemengd koor

Het gemengd koor, onder leiding van Evert van de Veen, repeteert voor het eerst op maandag 6 september a.s.. 

Voorlopig zal dat zijn in de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt (de Levensbron), Esdoornlaan 3 te Rouveen.

Het koor repeteert wekelijks op maandag van 20.00 tot 22.00 uur.

Het bestuur heet nieuwe leden ook van harte welkom, zowel jong als oud, zowel dames alsook heren. Ook is het mogelijk om eens vrijblijvend mee te komen zingen. Aanmelden kan via info@cantilenastaphorst.nl.

Het repertoire van de beide koren bestaat uit psalmen, gezangen, geestelijke- en vaderlandse liederen.

Vrijwilligers gezocht voor oud papier

Cantilena houdt al geruime tijd een doorlopende oud papierinzameling. In Staphorst kunt u uw oud papier iedere dag kwijt in de papiercontainers van Cantilena. Deze staan aan de zijkant van het pand van BKS Meubelen, Wethouder Klompstraat 7.

Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers actief met het ophalen van papiercontainers bij bedrijven in Staphorst. Graag zou het bestuur in contact komen met enkele extra vrijwilligers, die daarmee af en toe op maandag- of op zaterdagmorgen een paar uurtjes willen helpen.  Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Henk Dunnink, tel. 06-30 22 09 56 

Voor meer informatie over de koren van Cantilena www.cantilenastaphorst.nl