Wie mist zijn of haar kanarie? 

Deze is aan komen vliegen in Rouveen @ Beukenlaan. 

Is de kanarie van jou of weet je van wie deze is, dan mailen naar: renemijnheer87@hotmail.com