Stien Eelsingh (1903-1964) leidde een legendarisch kunstenaarsleven. In Staphorst, of all places. Het boek Stien Eelsingh | Expressionist van Staphorsttoont hoe zij dankzij haar buitengewone en nuchtere levenshouding wist te integreren in de Staphorster gemeenschap. De klassiek geschoolde en koninklijk gelauwerde kunstenaar bouwde er een carrière als zelfstandig kunstenaar op in een tijd dat dit verre vanzelfsprekend was. Het Stedelijk Museum Meppel eert haar nalatenschap daarom nu met een eerste permanente tentoonstelling en dit verrassende boek dat verschijnt bij uitgeverij WBOOKS.

Met een indrukwekkend expressionistisch oeuvre van tekeningen, schilderijen en grafisch werk gaf Eelsingh gestalte aan de ziel van Staphorst. Haar fameuze atelier de ‘Witte Boerderij’ groeide uit tot een landelijk bekende culturele hotspot. Niet alleen busladingen toeristen, maar ook mensen van naam en faam uit het culturele en politieke veld bezochten Staphorst regelmatig. Haar kunstwerken werden verkocht voor de verf opgedroogd was. Ook anno 2021 heeft het werk van Stien Eelsingh niet aan zeggingskracht ingeboet. Integendeel, Eelsingh was haar tijd ver vooruit. Haar werk en leven vormen tot op de dag van vandaag een krachtbron van artistiek ondernemerschap en een even buitengewone als nuchtere levenshouding.

Dat ze geschilderd worden door Stien, vinden ze best. Zij schildert vanuit de gemeenschap met respect voor de zeden en gebruiken. Kunstenaars die van buitenaf hun gevoel op wat ze menen te zien reflecteren, leggen iets in de Staphorsters wat er niet is en gaan voorbij aan de bijzondere eigenheid waar ze prat op gaan. In april 1955 wordt Meppeler schilder Klaas Smink gehuldigd met een tentoonstelling. Ter ere van zijn 75ste verjaardag worden 72 van zijn schilderijen geëxposeerd in de Rijkskweekschool te Meppel. Stien spreekt als lid van het erecomité op de opening: “Het is ieders recht, naar het penseel te grijpen. Het feit, dat men het doet, bewijst al, dat men iets te zeggen heeft; dat men behoefte heeft gestalte te geven aan wat in de geest beleefd wordt.” ” – uit: Stien Eelsingh | Expressionist van Staphorst

Expressionisme 
Stien Eelsingh wordt in haar jeugd niet door haar directe omgeving gesteund in haar artistieke ambities, maar ontpopt zicht tot een van de belangrijkste figuratieve expressionisten van na de Tweede Wereldoorlog. Het boek over haar werk en leven bestaat dan ook uit twee delen. In het eerste deel van het boek Stien Eelsingh | Expressionist van Staphorst wordt de ontwikkeling van het expressionisme beschreven en treffen we kunstenaars als Kirchner, Kandinsky, Kollwitz, Marc en Modersohn-Becker. Vanuit die context wordt in het tweede deel het leven van expressionist Stien Eelsingh uitgediept en passeert haar oeuvre in chronologische volgorde de revue om de stijlontwikkeling in haar werk aan te tonen. Een boek als kennismaking met de vrouw die als kunstenaar en als mens de Staphorster gemeenschap voor zich wist te winnen en heel Nederland de ziel van de dorpelingen liet zien.

  

In het kort

Stien Eelsingh | Expressionist van Staphorst
Mieke Mulders 

  • Een indrukwekkend expressionistisch oeuvre van tekeningen, schilderijen en grafisch werk
  • Voor het eerst in vele jaren een nieuwe biografie over Stien Eelsingh
  • In Stedelijk Museum Meppel opent de eerste permanente tentoonstelling over haar werk
  • Stien Eelsingh wist als één van de weinige vrouwen in Nederland tijdens het interbellum een carrière als kunstenaar op te bouwen.
  • De Witte Boerderij groeide uit tot een landelijk bekende culturele hotspot 

€ 24,95

In samenwerking met Stedelijk Museum Meppel.

ISBN 978 94 625 8428 0
144 pagina’s
23 x 28 cm
75 afbeeldingen
Gebonden