‘s Avonds laat is de nachtzwaluw te horen tegen het donker worden. Vorig jaar ook gehoord dus zal hier waarschijnlijk broeden.

De nachtzwaluw is een trekvogel die pas laat in het broedgebied aankomt, meestal niet voor het begin van mei. De soort komt in vrijwel geheel Europa als zomergast die broedt in heidevelden en halfopen bossen. Hij overwintert in Afrika, tot aan Zuid-Afrika toe. (WiKi)
Opname door Bert.