Het is nog steeds veel in het nieuws, de voedselbanken hebben het zwaar.

Daarom wil de diaconie van GKSR de Bron, na contact te hebben gehad met de voedselbank in Meppel, nog weer een boodschappen-inzamelingsactie houden t.b.v. de voedselbank.  Op zaterdag 5 juni kunt u tussen 11.00 uur en 12.00 uurbij de kerken in Staphorst (Churchilllaan 2) en in Rouveen (Korte Kerkweg 2) uw boodschappen komen brengen. Bij de kerken zullen diakenen aanwezig zijn om de boodschappen in ontvangst te nemen. Er is behoefte aan ‘droge’ producten zoals macaroni, spaghetti, rijst, mie, mixen voor nasi, spaghetti, macaroni etc. Verder is er behoefte aan blikken groente, blikken fruit en blikken vlees. Liever geen glazen verpakkingen. Ook verzorgingsmiddelen zoals zeep, shampoo, deodorant, damesverband e.d. en wasmiddelen zijn van harte welkom. We vragen u als u de producten komt brengen wel om de maatregelen van het RIVM in acht te nemen, dus kom indien mogelijk alleen en houdt 1,5 meter afstand. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op zaterdag 5 juni iets te komen brengen, en u wilt wel iets bijdragen neem dan contact op met een van de diakenen. We hopen (weer) op een mooie opbrengst voor de voedselbank. Alvast, ook namens de voedselbank, hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Inzameling voor actie vakantietas

U heeft er onlangs ook al een stukje over gelezen, maar de diaconie en jeugdcommissie van GKSR de Bron gaat met GKv Staphorst en Hervormde gemeente de Rank (en wellicht nog andere kerken uit de gemeente die nog aansluiten) meedoen aan ‘Actie vakantietas’. Met deze actie willen we een aantal kinderen in Staphorst/Rouveen, uit gezinnen die het niet zo breed hebben, toch een leuke vakantie bezorgen door ze een tasje aan te bieden met daarin bonnen en allerlei leuke dingen passend bij hun leeftijd. Hier is geld voor nodig, want de verwachting is dat de inhoud per tas ongeveer € 20,00 zal gaan bedragen. We willen daarom bij de Voedselbankinzameling die GKSR houdt op zaterdag 5 juni in de kerken van Staphorst, Churchilllaan 2, en Rouveen, Korte Kerkweg 2, hiervoor geld  gaan inzamelen. In Staphorst en Rouveen zal op zaterdag 5 juni een collectebusje staan waar u een bijdrage in kunt doen t.b.v. deze actie vakantietas. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de diaconie van GKSR de Bron NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref. Diaconie Staphorst-Rouveen o.v.v. actie vakantietas 2021. We hopen op steun voor deze actie en zijn blij met alle giften die binnen komen.