Als gevolg van de slechte weersomstandigheden en het grondtransport ten behoeve van het project ‘Vledders & Leijerhooilanden’ zijn de bermen langs de Schotsweg, Vijverweg en J.J. Gorterlaan lokaal erg zacht en modderig.

U wordt met klem verzocht hier rekening mee te houden. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de wegen schoon en begaanbaar te houden.