Afgelopen Koningsdag vond een nieuwe activiteit plaats: de Staphorster Dorpsquiz. Aan de hand van cryptische omschrijvingen werd gezocht naar cijfers en letters. De oplossing was: moedervanprinsesbeatrixnr47.  Op deze eindlocatie (Julianastraat. 47) werd gevraagd het aantal knikkers in een grote pot te raden. Er zaten 514 knikkers in deze grote pot. 


In totaal hebben maar liefst 108 deelnemers een oplossing ingeleverd. Prachtig dat zoveel inwoners hebben meegedaan. Wat ons betreft is deze Staphorsters Dorpsquiz zeker voor een herhaling vatbaar. 

En uiteraard is er ook een prijswinnaar: Gea Tiemens vulde het aantal van 512 knikkers op haar formulier. En met dit, bijna juiste, aantal geraden knikkers is zij de prijswinnaar van de eerste Staphorster Dorpsquiz. Inmiddels heeft zij een prijs overhandigd gekregen. Van harte gefeliciteerd!