De gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Nieuw stedenbouwkundig plan

We zijn op dit moment bezig met de planvorming voor de nieuwe woonwijk. Het ontwerp van de woonwijk wordt vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop u globaal de nieuwe inrichting van de woonwijk kunt zien. Op de tekening staat waar de nieuwe woningen en wegen komen en waar ruimte is voor parkeren, groen en water. Op dit moment werken wij aan de eerste voorbereidingen. Later wordt hier meer over gepubliceerd in onder andere De Staphorster en op Staphorst.nl.

Nieuw bestemmingsplan

Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie Rouveen Zuid moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hier starten we mee nadat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe bestemmingsplan kunt u zien welke bestemmingen het gebied in de nieuwe situatie krijgt. Daarnaast komen in het nieuwe bestemmingsplan de (bouw)regels voor de nieuwe woningen te staan. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Voor het aanpassen van een bestemmingsplan moet een juridische procedure doorlopen worden. Wij hopen dit na de zomer 2021 op te pakken. Informatie hierover wordt dan gepubliceerd in onder andere De Staphorster en op Staphorst.nl.

Interesse in een kavel of woning?

Hebt u interesse om te gaan wonen in Rouveen Zuid? Vul dan het interesseformulier in. Let op! Dit is geen aanmeldingslijst. Op dit moment kunt u zich nog niet officieel inschrijven.

In de loop van het proces gaan wij geïnteresseerden informeren via een nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op het interesseformulier.