Op D.V. vrijdagavond 12 maart 2021 wordt vanaf 19.45 uur een online verkiezingsavond georganiseerd. Deze avond kan via livestream gevolgd worden, maar u kunt ook meepraten en uw vragen stellen via MS Teams. Op staphorst.sgp.nl vindt u de juiste link naar de livestream en MS Teams. 


In het openingswoord zal Brand van Rijn (raadslid Hoogeveen) kort ingaan op het belang van de SGP in het algemeen. Met deze avond willen de kandidaten Jan Kuijers (nr. 28), Maarten Slingerland (nr. 12) en Steven van Westreenen (nr. 24) met name Noordoost-Nederland bereiken. Er wordt aandacht besteed aan de standpunten van de SGP met speciale aandacht voor de landbouw, de financiële keuzes in het verkiezingsprogramma en waarom jongeren ook juist hun stem aan de SGP moeten geven. In het slotwoord zal Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde in Overijssel) een duidelijk stemadvies meegeven.

Link naar livestream:  https://youtu.be/sMi5tfTqyPY

Link naar MS Teams…