14 maart gaat meester Aldert Dijk, directeur van de CNS, met pensioen. Na 45 jaar in het onderwijs te hebben gezeten is het mooi geweest. De school heeft natuurlijk ondertussen een nieuwe directeur gevonden en de komende 2 weken heeft de CNS tijdelijk 2 directeuren. 12 maart, de laatste vrijdag van Aldert wordt er op feestelijke wijze afscheid genomen van Aldert.

Aldert Dijk

Aldert Dijk (66) is geboren in Beilen, de lagere school heeft hij in Hoogersmilde gedaan, in ’79 is het gezin Dijk naar Meppel verhuisd waar Aldert naar het Lyceum aan het Zuideinde ging. De volgende stap was de Pedagogische Academie in Meppel.

Na de PA in Meppel is hij begonnen als groepsleerkracht op basisschool de Marke in Gieten. Daarna is hij directeur geworden op een basisschool in Erica, dat was in de tijd dat de directeur ook nog voor de klas stond, 1 dag directeur en 4 dagen voor de klas. “Daar heb ik meegemaakt dat we van eenpitter opgingen in een groot geheel. Ik vond het een drama. Er ging veel geld naar overhead, eigen personeelskeuze was er niet en bovenschoolsbeleid stond ver van de (mijn) werkelijkheid”.

Daarna is hij in het voortgezet speciaal onderwijs gaan werken op een school in Emmen. 2 dagen groepsleerkracht en 3 dagen groenontwikkeling.

“Toen kwam de CNS waar ik leiding zou mogen geven aan een groep collega’s. Dagelijks bezig zijn met voorwaarden te scheppen zodat de leerkrachten zo goed mogelijk hun werk (lesgeven en kinderen begeleiden) kunnen doen.

Binnen de school heerst een goede sfeer wat ook uitstraalt op de ouders die komen kennismaken en andere bezoekers. Zij geven de hartelijkheid ook terug door het te benoemen.
Ik ben er trots op dat onze school bestaansrecht heeft als eenpitter met een grote eigen verantwoordelijkheid, een goed schoolgebouw met een Vereniging van Eigenaren, een Raad van Bestuur die duidelijke kaders heeft aangegeven om te functioneren, een prima meedenkende medezeggenschapsraad en een betrokken en actieve ouderraad. Het werken in een team met een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende kwaliteiten is uitdagend, fijn om in te werken en het voelt goed.

Natuurlijk heb ik genoten van de kinderen, zowel van de kleinsten als van de grootsten en alles wat er tussen in zit. De kinderen kwamen graag in mijn kantoor behalve als het niet helemaal vrijwillig was… Ook de (meeste) ouders voelden de laagdrempeligheid en dat waardeer ik.

Buiten de school ben ik blij met de goede collegiale contacten met de negen andere basisscholen in Staphorst en met de gemeente Staphorst. In mijn Staphorster tijd is er steeds meer samenhang en groei naar elkaar ontstaan.
De goede contacten met de beide plaatselijke kerken en ook met verschillende sportverenigingen, met enkele fracties in de Raad, met de B&W (de burgemeesters Alssema en Segers, de wethouders Bron, de Jong, Krale, Mulder en Mussche), met de afdeling onderwijs en welzijn, met de wijk- en jeugdpolitie en andere verenigingen en instanties hebben we op de CNS een goede, open verhouding.

In twee belangrijke ‘instituten’ heb ik aan de basis mogen meedenken in de ontwikkeling:
In Staphorst: Het Centrum Jeugd en Gezin, nu Team SamenlevingDit is het loket voor opvoedvragen voor ouders en scholen.
In ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: De opzet en verdere groei van de Huiskamer, nu Wijszo met als stuwende kracht Bynella Kaandorp. Het is een onderwijsvoorziening die een kind met (gedrag-s) problemen tijdelijk opvangt en daarna het kind begeleid terugplaatst naar de basisschool.

Ik kijk in dankbaarheid terug op mijn loopbaan op de CNS in Staphorst.
Het is aan mijn opvolger Dirk Dreschler, in samenwerking met alle betrokkenen in en om de CNS, om waarde(n)vol om te gaan met de aan de CNS toevertrouwde kinderen. Ik wens een ieder daarbij Gods zegen toe, wijsheid en kracht.”

Nieuwe directeur / bestuurder Dirk Dreschler

Vanaf 14 maart staat Dirk Dreschler (37) aan het roer bij de CNS. Met 32 vaste krachten, waarvan 2 fulltimers hoeft de nieuwe directeur niet stil te zitten. En zo sportief als hij is komt hij op de fiets van zijn woonplaats Hardenberg naar Staphorst.

Dirk is getrouwd met Anneke. Samen hebben ze vier kinderen. Een jongen van 13, een jongen van 9, een dochter van 6 en een dochter van 2.
“Van alle ‘smaken’ (puber, schoolkind, peuter) en leeftijden wat dus. Ik ben graag actief bezig; met het gezin, maar ook op de racefiets en hardlopend. Qua onderwijsloopbaan ben ik voorafgaand aan mijn huidige functies in het verleden leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur geweest.
Als christen geloof ik dat God mij nu een plek en rol geeft op de CNS Staphorst en wil ik graag betekenisvol zijn voor het team, voor uw kind(eren) en voor u als ouder(s)”.

Links de nieuwkomer Dirk Dreschler en rechts oud-gediende Aldert Dijk, in het midden het CNS logo / © Rene Admiraal