Start werkzaamheden

In december 2020 meldde WDO Delta in 2021 te gaan starten met de werkzaamheden voor de herinrichting van een duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in Staphorst. We stellen u nu graag voor aan de aannemer die het werk gaat uitvoeren en geven een doorkijk naar de planning van de werkzaamheden.

Wat gaan we precies doen

In het gebied streven we naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. In het gebied worden daarom verschillende watergangen aangepakt en een waterberging gerealiseerd.

Wilt u het hele plan lezen? Kijk dan op onze website www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst

Even voorstellen

Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Bouwhuis B.V. uit Beerzerveld. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden is aannemersbedrijf Bouwhuis ook verantwoordelijk voor de communicatie naar alle omwonenden en andere belanghebbenden.

“We gaan eind februari al starten met de eerste voorbereidende werkzaamheden zodat we vervolgens het echte graafwerk voortvarend kunnen oppakken. We verwachten eind van dit jaar klaar te zijn met de werkzaamheden”, aldus Roelof Slager, omgevingsmanager van Bouwhuis.

Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken. Zo garandeert aannemersbedrijf Bouwhuis de bereikbaarheid gedurende het werk en nemen we maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen.

Overige praktische informatie

  • Calamiteiten, bijvoorbeeld voor het melden van overlast of vandalisme, kunt u 24/7 doorgeven via: 06 – 229 936 26.
  • Verkeersmaatregelen met bebording worden gebruikt op de locaties.
  • Werkuren van de aannemer zijn van 07.00 tot 16.30 uur.
  • De aannemer werkt volgens de gedragscode van de Flora- en faunawet.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd, per deelgebied, uitgevoerd. De planning is op hoofdlijn weergegeven op bijgevoegde kaart. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de deelgebieden neemt Roelof Slager van aannemersbedrijf Bouwhuis contact op met omwonenden en belanghebbenden voor de gedetailleerde planning van de werkzaamheden.

Meer informatie?

Kijk dan op de website van het waterschap:www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst

Volgen van het project

Om de omgeving goed te informeren maakt de aannemer gebruik van de ‘Bouwapp’. U kunt deze app kosteloos downloaden. Op deze app worden foto’s geplaatst en is de voortgang van het werk voor iedereen te volgen. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Bouwapp is volledig anoniem.

Ook kunt u de Facebookpagina ‘Gebiedsontwikkeling Vledders, Leijerhooilanden en Spoortippe’ volgen. Regelmatig plaatst de aannemer daar foto’s en informatie over de werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Roelof Slager van aannemersbedrijf Bouwhuis via 06 – 105 220 50 of via roelofslager@bouwhuisgww.nl

De toezichthouder van het waterschap is Roel van der Horst. Hij is bereikbaar via 088 – 233 1200 of via roelvanderhorst@wdodelta.nl