Diamanten Huwelijks Jubileum voor Jan en Aaltje Kuiers-Hokse

Van Harte Gefeliciteerd  van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen !