Net als de vele andere verenigingen die dit jaar ritten trachtten te organiseren zijn wij helaas ook genoodzaakt de Stappester veldrit 2020 af te lassen. Dit natuurlijk door de beperkingen die opgelegd zijn naar aanleiding van het welbekende virus covid 19. Ondanks dat de voorbereidingen voor de rit al in volle gang waren, krijgen wij geen vergunning om een dergelijk evenement te kunnen draaien.

Wij hebben nog een poging gedaan om de rit in Januari 2021 te organiseren, ook dit mocht niet baten. Wij hopen jullie volgend jaar weer mogen te verwelkomen om er samen een fantastisch evenement van te maken.