De Gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen houdt op zaterdag 5 december een inzameling van boodschappen. Van de boodschappen worden samen met Hervormde gemeente de Rank kerstpakketten gemaakt voor inwoners van de gemeente Staphorst die in de komende kerstperiode een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Zowel niet-kerkleden als kerkleden kunnen met boodschappen bijdragen aan een kerstpakket. “We willen als kerk ook buiten de kerkmuren omzien naar elkaar en maatschappelijk betrokken zijn”, aldus de diakenen van beide kerken. De boodschappen kunnen op zaterdag 5 december tussen 11 en 12 uur worden gebracht bij de kerken aan de Churchilllaan 2 in Staphorst en aan de Korte Kerkweg 2 in Rouveen. Dat kan coronaproof. 

Uitdelen

Via voorgangers, ouderlingen, diakenen en vluchtelingenwerk krijgen we namen van mensen die een pakket goed kunnen gebruiken. Op zaterdag 19 december gaan de diakenen van beide kerken de pakketten maken en daarna op pad voor het uitdelen van de pakketten. 

Inhoud

Voor het vullen van de pakketten is behoefte aan allerlei ‘droge’ producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst etc. Verder is er behoefte aan blikken groente, blikken fruit en blikken vlees. Graag als het mogelijk is met een lange houdbaarheidsdatum. Liever geen glazen verpakkingen. Ook verzorgingsmiddelen zoals zeep, shampoo, deodorant, damesverband e.d. en wasmiddelen en andere luxe (cadeau)artikelen zijn van harte welkom. Voor wie op zaterdag 5 december niet in de gelegenheid is bestaat nog de mogelijkheid om op vrijdag 18 december tussen 19 en 20 uur en op zaterdag 19 december tussen 9 en 10 uur bij de Bron, Churchilllaan 2 nog boodschappen in te leveren. Boodschappen die minder geschikt zijn voor de kerstpakketten en wat er nog overblijft gaat naar de voedselbank. 

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze actie kunt u mailen naar: diaconie@gksr.nl of diaconie@derankstaphorst.nl