Het aantal besmettingen in ons land neemt sterk toe en Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben daarom strengere maatregelen aangekondigd voor het hele land: we gaan in een gedeeltelijke lockdown. Ook in Veiligheidsregio IJsselland zien we het aantal besmettingen steeds verder oploopt, en dat is reden tot actie. Naast de maatregelen die opgelegd zijn door het Rijk, zal in de regio IJsselland in de komende tijd ook het toezicht op het houden aan de maatregelen aangescherpt worden.

De samenleving heeft met elkaar gezorgd voor meer ruimte in de maatregelen. Een enorme toename in het aantal besmettingen laat echter zien dat er actie nodig is, landelijk, maar ook in onze regio. Districtchef Ramon Arnhem van politie IJsselland: “De ruimte die we met elkaar hebben gekregen, is niet vrijblijvend. Daar moeten we met elkaar verantwoordelijkheid voor nemen en houden. Hoewel 95% van onze inwoners zich goed aan de maatregelen houdt, zien we helaas toch dat er verslapping op treedt. Dat is voor ons een reden om het toezicht aan te scherpen, naast de maatregelen die reeds getroffen zijn door het Rijk. ”

“Mijn collega’s zullen meer zichtbaar op straat aanwezig zijn en intensiever handhaven. De handhaving richt zich vooral op de volgende maatregelen: niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand, groepen groter dan 4 personen en de verkoop/ het gebruik van alcohol na 20.00 uur. Bij de handhaving op straat doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Als maatregelen niet worden opgevolgd of nageleefd, zeker nadat men daarop is aangesproken, kunnen overtreders een bekeuring verwachten. Ons optreden richt zich dan op het doen stoppen van de overtreding en het opmaken van een bestuurlijke rapportage. Dit doen we in overleg met de veiligheidsregio”, aldus Ramon Arnhem.

Noodzakelijk

Het is vervelend dat deze maatregelen getroffen moeten worden, maar het is noodzakelijk. Voorzitter Peter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland: “Nu we ons in de tweede golf bevinden worden steeds meer mensen getroffen door het virus. Door de maatregelen aan te scherpen beschermen we niet alleen onszelf, maar ook de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast zorgen we er voor dat we de zorg ontlasten en kijken we hiermee ook om naar onze ondernemers, die opnieuw een klap te verwerken krijgen. Wij bepalen met elkaar of we het virus weer onder controle krijgen. U, ik, wij allemaal. Met elkaar kunnen we dit. Alleen samen krijgen we corona onder controle!”