Er was veel activiteit rondom en tegen eenzaamheid in de week van 1 t/m 8 oktober in de landelijke Week tegen de Eenzaamheid. 

Op gepaste afstand waren er contactmomenten in diverse vormen met kleine gezellige groepen zoals koffie-ochtenden, het autisme belevingscircuit, een jongerenavond, een uitdeelactie met koeken op de weekmarkt. Er werden 2 speculaaskoeken uitgedeeld met een folder en een kaartje met de opdracht om deze koek met een bezoek te delen aan iemand in eigen omgeving die eenzaam kan zijn of weinig bezoek ontvangt. Wethouder Alwin Mussche was hierin ook actief in gesprek met marktbezoekers. 

Er was ook gelegenheid om je creatief te uiten rondom het thema door iets te schilderen, tekenen of schrijven op een canvasdoekje. De jongste kunstenaar van 3 jaar maakte er een mooi kleurenfestijn van. Ondertussen kwam van zijn moeder de vraag of wij als organisatie ook mensen hebben om een bezoek aan te brengen omdat zij zelf niet direct iemand wist om te bezoeken.

Dit zijn vragen waar we bij SWS iets mee doen omdat SWS als Meldpunt Eenzaamheid fungeert en samen met jou/u het leven weer leuker of zinvoller wil maken. SWS gaat op zoek naar maatjes, interessant vrijwilligerswerk of een fijne dagbesteding. SWS kent ook de weg naar andere organisaties of instanties die hulp bieden.

Dat eenzaamheid niet alleen onder ouderen heerst, blijkt ook uit een onderzoek van GGD IJsselland eind mei gaf bijna een kwart van de 1382 deelnemers aan meer eenzaamheid te ervaren dan voor de coronacrisis. Onder de groep 25 tot 39 jarigen is dit het meest toegenomen: met 30%. Ruim de helft van de deelnemers geeft aan dat de kwaliteit hun sociale contacten slechter is dan voor de coronacrisis. 77% mist het om vrienden in het echt te zien.

Voor het project ‘Samen aan tafel” waren ook twee aanmeldingen binnengekomen van twee jonge gezinnen die een gast aan tafel wilden ontvangen. Vanwege corona is deze koppeling nog even uitgesteld. SWS hoopt de thema-avond rondom zelfdoding wel op een later moment opnieuw te organiseren.

Door ontmoetingsmomenten en informatieavonden te organiseren hopen we eenzaamheid steeds meer bespreekbaar te maken en te herkennen in onze samenleving.’ Laten we de komende 51 weken samen actief zijn tegen eenzaamheid.