Liny Bremmer is ruim 10 jaar geleden begonnen als vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Staphorst en heeft zich altijd belangeloos voor de vereniging ingezet. Liny werd dan ook even in het zonnetje gezet tijdens een algemene vergadering en tevens van harte gefeliciteerd.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek, aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem eenzaamheid van mensen voorkomen.

Jou inzet werd dan ook beloond met een prachtige zilveren insigne met een oorkonde en een mooie bos bloemen welke werd uitgereikt door de secretaris/penningmeester Henk Dozeman en algemeen bestuurslid Jintie Stegeman. 

Hopelijk blijft Liny de Zonnebloem een warm hart toe dragen.