De jaarlijkse inzameling van eikels is gepland op D.V-zaterdagmiddag 17 oktober. Onder scherpe controle zullen de droge en gave eikels worden ingenomen. De aanlevertijden zijn vanaf 12.00 tot 15:30 uur voor Hollandse eikels.

Vanaf 15:30 uur tot 16:00 uur is er gelegenheid voor het inleveren van Amerikaanse eikels. De vergoeding voor de kinderen is voor de Hollandse eikels € 0,30 per kilo en voor Amerikaanse eikels € 0,40 per kilo.

Lege zakken kunnen worden afgehaald aan het Geerligsland 2 op woensdag 7 en op woensdag 14 oktober vanaf 13:30 uur tot 14:30 uur en op zaterdagmorgen 10 oktober van 10:30 uur tot 11:30 uur.

De aanrijroute is ook nu weer via het Geerligsland met de rijroute vanaf de Olde Dijk. Het is van belang dat de regelgeving omtrent het coronavirus worden nageleefd. Dat houdt in dat de instructies van de vrijwilligers nauwlettend moeten worden opgevolgd. Voor het hele gebeuren geldt: onder voorbehoud van scherpere regels rond het coronavirus.