Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft besloten de procedure voor de werving en benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Staphorst op te starten. Ruim voor de zomer van 2021 wordt de voordracht van de nieuwe burgemeester verwacht.

Opstellen profielschets

De gemeenteraad gebruikt de komende periode om de verwachtingen ten aanzien van het profiel voor de opvolger van Theo Segers te inventariseren. Hiervoor wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. De benoeming van de leden hiervan is deze maand voorzien. De commissie stelt een profielschets op, waarover de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering in november een besluit neemt.

Soepele overdracht

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Theo Segers. Hij nam in januari afscheid van Staphorst om burgemeester van de gemeente Molenlanden te worden. Sindsdien neemt Gerrit Jan Kok het burgemeestersambt in Staphorst waar. Gerrit Jan Kok blijft aan totdat de benoeming van de nieuwe burgemeester door de Kroon is afgerond, zodat een soepele overdracht van werkzaamheden kan plaatsvinden.