De gezamenlijke jachtcommissies van Staphorst organiseren ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor landbouwplastic en balenfolie. Dit gebeurt in samenwerking met Kooiker recycling. Loonbedrijf Timmerman heeft zijn terrein weer beschikbaar gesteld aan de Olde dijk op D.V. de volgende data en tijdstippen: 

Vrijdag    4 september van 13:30 –  17:30 uur
Zaterdag  5 september van   9:00 –  12:00 uur

Voorwaarden zijn: 

  • Het aan te leveren materiaal droog, schoon en in handzame bundels worden aangeleverd. 
  • Er moet een handtekening gezet zijn ten gunste van tenminste een van de twee jachtcommissies. Staphorst. 
  • Controlerend zal er medewerking zijn door de jagers die zo ook in de vorm een tegenprestatie hun waardering uitten voor het te bejagen grondgebied. 

Het jachtgebied wordt bepaald door de volgende buitengrenzen: Dekkersweg-Leidijk-Landerijen grenzend aan het Staatsbos tot de Berkenstouwe, Berkenstouwe-Buitenstouwe-Lankhorsteweg verlegde Hoogeveensevaart Staphorster grote Stouwe Hamingerweg Rechterensweg Dekkersland.

Nieuwe voorwaarde: aanmelden

Om organisatorische redenen is het een voorwaarde dat men zich van tevoren aanmeldt om plastic op balenfolie aan te leveren voor landerijen in het omlijnde gebied.

Aanmeldingen kunnen gemeld worden tot D.V. Donderdag 3 september op het mailadres: kslager@solcon.nl
Of telefonisch en voor verdere info, K Slager 06 29147509