De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rouveen heeft bekend gemaakt dat kandidaat Pim Poortinga het op hem uitgebrachte beroep niet heeft aangenomen. Poortinga heeft het beroep van de GKV te Den Bosch aangenomen.

De beroepingscommissie kan de missie naar een nieuwe voorganger weer voortzetten.