Dankzij sponsoring en vele vrijwilligersuren is het tweede veld van de SC Rouveen voorzien van een tweetal prachtige “vernieuwde” dug-outs.

Afgelopen najaar kwam lid Jan Timmerman tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in de polder een tweetal afgedankte dug-outs tegen waar hij wel een goede bestemming voor wist. Op het tweede veld van de vereniging stonden Afgelopen najaar werd het bestuur van de SC Rouveen getipt door Jan Trompetter (die voor zijn werkgever Intergrass werkzaam was bij de Hockey Club Dronten)  omtrent een tweetal afgedankte dug-outs waar hij wel een goede bestemming voor wist. Op het tweede veld van de vereniging stonden een tweetal dug-outs, waarvan de uitstraling niet meer voldeed aan de eisen des tijds. Deze twee dug-outs werden aansluitend door Jan Timmerman op de vrachtauto van zijn werkgever Mussche BV – Staphorst geladen om de reis naar hun nieuwe bestemming in Rouveen te aanvaarden.  De redenen dat deze dug-outs door de vorige eigenaar afgedankt waren, bleken bij nadere inventarisatie te Rouveen.  De plexiglas platen en de zitbanken waren dusdanig versleten, dat ze aan vervanging toe waren. 

Tijd dus om  de leden van “Jouks”-‘onderhoudsteam te mobiliseren en te vragen of  zij mogelijkheden zagen om deze dug-outs een nieuw leven in te blazen. Met alle deskundigheid binnen het team werd wel een mogelijkheid gezien om hier er wat van te maken.  Als kartrekkers voor deze klus werden Cor Kooiker en Klaas Poolman aangesteld.  Zorgvuldig werden de oude plexiglas platen en de zitbanken verwijderd en afgevoerd en de nieuwe platen gemonteerd.  Schilder Jouk Schra kon zijn werkverleden als schilder weer even oppakken en voorzag een aantal zit- en rugplanken van de prachtige groene clubkleur. Toen sloeg het corona-virus toe en stond het project enkele maanden stil.

Een periode waarin nagedacht kon worden op welke wijze de vernieuwde dug-outs op veld twee geplaatst zouden kunnen worden.  Een betonnen vloer zou het meest ideale zijn om de dug-outs op te bevestigen.  En….laat het niet wederom Jan Timmerman zijn die wel een mogelijkheid zag via zijn werkgever Mussche BV uit Staphorst. Mussche had nog wel een aantal kant-en-klare betonplaten liggen, waarop deze dug-outs gemonteerd konden worden.  En mooier nog, Mussche BV was bereid deze gratis te leveren.  Dat lieten Jan en  de SC Rouveen zich vanzelfsprekend geen twee keer zeggen, waarop wederom met “Mussche”-vervoer de platen naar het complex in Rouveen werden vervoerd.

Na de corona-periode jeukten de handen van de vrijwilligers om het project verder af te ronden.  De oude dug-outs kregen een (extra) bestemming op veld drie en de basis voor de betonnen platen werd afgegraven.  Middels de vakkennis van Klaas  en Sven Stegeman werd de basis uitgemeten en uitgevlakt en werden de betonplaten middels de meegebrachte shovel gelegd.  Deze shovel bleek ook uitermate geschikt om de vernieuwde dug-outs naar hun nieuwe bestemming te vervoeren. Om de veiligheid te waarborgen werden deze nog even door Arend Kok met stevige keilbouten stevig vastgezet op de platen.  In de verwachting dat de komende week de resterende  bevestigings-materialen ter beschikking komen, zullen de groene zit- en rugplanken volgende week gemonteerd worden en zijn de dug-outs “seizoen 2020/2021”-klaar.

Nogmaals een speciaal woord van dank aan Mussche BV uit Staphorst  (het bedrijf in Staphorst dat zich door de jaren heen bekwaamd heeft in het werk dat onder en boven de grond moet worden verricht) voor het beschikbaar stellen van materiaal en materieel  en aan de vrijwilligersploeg voor alle in dit project gestoken uren. Dankzij deze groepen kon er voor weinig geld weer een verdere verfraaiing van het sportcomplex plaatsvinden.