In Restaurant Stien heeft Jan Albert Westenbrink de aanwezige leden van ICC Staphorst een update gegeven over de plannen die er zijn voor een Zonnedakpark Industrieterreinen Staphorst.

Jan Albert Westenbrink heeft onlangs een update gegeven over project Zonnedak-park Industrieterreinen Staphorst. De ontwikkelingen in de energiemarkt gaan snel en Jan Albert gaf aan dat er in de nabije toekomst data gestuurd te willen werken waardoor de opgewekte energie verdeeld kan worden.

De eerdere ideeën die besproken zijn in de algemene ledenvergadering in december 2022 zijn in de loop van de tijd bijgeschaafd. Ruim 60 geïnteresseerden woonden de avond bij in Restaurant Stien. Een flink aantal ondernemers heeft te kennen gegeven deel te willen nemen aan de nieuw op te starten organisatie die door middel van zonne-energie een eigen energievoorziening wil genereren.

De gemeente wil verduurzamen en het project zonnedak-park kan hier aandeel in hebben, aldus wethouder Alwin Mussche. Momenteel vindt er nog altijd een haalbaarheidsonderzoek plaats.

De avond werd feestelijk afgesloten met een goed verzorgde BBQ door de medewerkers van restaurant Stien.

Kortom een enerverende avond vol nieuwe kansen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen en betrokken worden bij de totstandkoming? Kijk op www.iccstaphorst.nl/zonnedakpark-industrieterreinen-staphorst voor meer informatie

Foto: eigen foto ICC Staphorst