Op woensdag 24 juni hielden minister president Rutte en minister de Jonge voorlopig de laatste landelijke persconferentie over corona-maatregelen. Dat betekent een nieuw hoofdstuk naar meer ruimte met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen en er is nog geen vaccin. Wel kunnen we weer een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. De belangrijkste regels per 1 juli:

De basisregels

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Uitzonderingen 1,5 meter afstand

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar er zijn uitzonderingen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar;
 • Jongeren tot en met 18 jaar onderling;
 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen;
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • In het OV, taxi’s en touringcars zijn alle zitplaatsen beschikbaar. Wel blijft een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • Voor privévervoer geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Meer onderwijsactiviteiten

 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Zingen en spreekkoren in groepsverband

 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Tot slot

Er wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Als daar grote veranderingen in zijn, houden wij u op de hoogte. Wilt u meer specifieke informatie over corona en de afgesproken regels, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.