Mede door de corona crisis is het ook bij motorclub AMBC uit Staphorst zeer stil. Er kunnen geen evenementen worden georganiseerd en het clubhuis is voorlopig nog gesloten. Gelukkig mogen de trainingen voor de crossende leden weer mondjesmaat beginnen en komt er weer wat leven in de brouwerij bij de anders zo actieve club.

Achter de schermen gebeurt er echter van alles op de eigen crossbaan ‘t Wiede Gat. Meer dan menigeen in de gaten heeft. Het bestuur kon het zich echter voorstellen dat de leden en overige geïnteresseerden zich afvroegen hoe de stand van zaken is aangaande de verbouwing momenteel is. Men heeft daarom besloten dat voorzitter Bé Veen vanaf nu regelmatig een update op de clubwebsite zal plaatsen. Ook staan er regelmatig nieuwe foto’s van de verbouwingen.
Tijdens de jongste jaarvergadering afgelopen februari was besloten een bouwcommissie te vormen. Iedere donderdagavond komt deze groep op t Wiede Gat bij elkaar, zowel fysiek met inachtneming van de anderhalve meter en soms online vanuit huis, om de voortgang en de planning te bespreken.

Hoe is nu de huidige gang van zaken en hoe ziet de planning er uit? Het streven van de bouwcommissie is om uiterlijk eind februari 2021 de baan in zijn geheel kant en klaar op te leveren zodat bij aanvang van het seizoen 2021 de crossers over de baan kunnen beschikken. De hele planning is daar op gericht. De plannen liggen nu op schema. Voorzitter Bé Veen spreekt een woord van grote dank uit aan diegenen die trouw bijna elke zaterdag bergen werk verzetten en aan de vele sponsoren die hun apparatuur tegen een heel gering tarief of zelfs belangeloos aan de club ter beschikking stellen.

Op dit moment is bijna het hele terrein opgeruimd, de oude geluidswal is afgegraven en alle zand is gezeefd. Alle bossages rondom het Wiede Gat zijn op aanwijzing van groen- experts van de gemeente gesnoeid en opgeschoond zodat in de toekomst hier weer een goede en gezonde groei ontstaat. Veel troep is afgevoerd en momenteel is het oude Sita terrein aan de beurt om geëgaliseerd te worden. Er worden mallen gemaakt waar binnenkort begonnen wordt met het storten van het beton voor de fundering van de nieuwe geluidswal. Op dit moment is het bestuur druk op zoek naar een leverancier van beton die ook een warm hart heeft voor de club. Om de nieuwe geluidswal te maken is er ca. 10.000 kuub verdichtbaar zand nodig, Klasse “industrie”. Deze is men nodig om A: de begroting sluitend te krijgen en B: de nieuwe wal op de vereiste hoogte te krijgen. Bij aanvang van de vergunningsaanvraag leek dit de kleinste zorg, maar doordat het allemaal zo lang heeft geduurd voordat de vergunning rond was, is dit ondertussen het grootste knelpunt geworden. Komt nog bij dat zand met deze kwalificatie wat in de grote regio rondom Staphorst beschikbaar komt bijna allemaal door een groot project bij Zwolle wordt ‘ingepikt’. De club doet dus een beroep op mensen die in de grond business zitten. Als er ca 10.000 kuub zand, Klasse “industrie”, beschikbaar is wat ca. 4 euro per kuub oplevert hoort de AMBC dit graag. Het zou mooi zijn wanneer er vóór aanvang van de bouwvak voldoende zand beschikbaar is.

Ondertussen is de zgn. Greenwall besteld en de eerste aanbetaling gedaan. Deze Greenwall dient ter afsluiting van de geluidswal en wordt hier bovenop geplaatst. Ook is er nieuw hekwerk aangeschaft dat men dankzij een relatie geschikt op de kop kon tikken. Via weer een andere relatie zijn geschikte betonplaten verkregen die gebruikt kunnen worden bij de verbouwing.

De penningmeester van de AMBC heeft in samenspraak met de architect Klaas Boer tekenburo de begroting in grote lijnen uitgewerkt en wanneer deze in de voortgangscommissie en het bestuur is besproken en vastgesteld kan deze naar de gemeente en zal deze ook aan de leden gepresenteerd worden. De samenwerking met de gemeente Staphorst in de persoon van Niels Baburak is voortreffelijk, dat mag ook wel eens gezegd worden, aldus voorzitter Veen. Afgesproken is dat alle activiteiten die uitgevoerd worden en betrekking hebbende op de aanleg van de nieuwe baan van te voren gemeld worden aan de gemeente Staphorst. Hier houd de club zich strikt aan en dit werkt voor alle partijen zeer goed.
 
Ondanks het feit dat dat de bouwcommissie snijd waar men kan snijden en inventief is waar men maar inventief kan zijn, is de financiering van de baan nog een hele dobber. Vergeleken met de eerste opzet die al ruim tien jaar oud is zijn er nu wel enkele financiële uitdagingen om de begroting sluitend te krijgen. Daar bovenop komen natuurlijk ook nog de huidige coronaproblemen waardoor enkele sponsoren van de AMBC het al zwaar genoeg hebben en dus de toegezegde steun helaas wat naar beneden moeten bij stellen. Helaas is 2020 wat dat betreft net een verkeerd jaar om dit project te starten. Het bestuur heeft veel hoop gevestigd op de crowdfunding actie die gestart is en is blij met elke euro die daarop binnen komt. Meer info over deze crowdfunding actie staat op de club website en is ook te verkrijgen bij het bestuur.

Wat het bestuur en de bouwcommissie enorm sterkt is de positieve sfeer die er heerst binnen de club. Ondanks dit vreemde jaar waarin nog bijna geen evenement georganiseerd kon worden blijft de saamhorigheid binnen de AMBC groot en blijven de betrokken leden volop plannen maken voor de toekomst. Door deze instelling en mentaliteit is het bestuur er zeker van dat dit project zal slagen en dat er maart 2021 gereden kan worden op een prachtige nieuwe baan in Staphorst.