Beste inwoners van IJhorst, Rouveen en Staphorst,

Corona brengt het leven, onze gezondheid en helaas ook de dood heel dicht bij elkaar.
Bij inwoners die in deze periode te maken krijgen met een overlijden, zijn er veel vragen
hoe daar mee om te gaan. Bij verlies en rouw is het niet altijd makkelijk om keuzes te maken. Samen met onze wethouders heb ik (digitaal) met de predikanten en uitvaartondernemers in onze gemeente besproken hoe we dit met elkaar het beste kunnen doen.
We hebben afgesproken dat ik u hierover informeer.

Er zijn op dit moment landelijke corona-richtlijnen, dat geldt ook voor uitvaarten. Of de overledene aan de gevolgen van corona is gestorven of op een andere wijze, maakt daarbij geen verschil. Uitvaarten kunnen doorgaan, mits er zo min mogelijk mensen fysiek bij aanwezig zijn. Het maximum toegestane aanwezigen is 30, maar hoe minder hoe beter. Ook hier geldt 1,5 meter afstand tot elkaar. Handen schudden of andere aanrakingen zijn niet mogelijk buiten het eigen gezin. Mensen met klachten mogen in principe niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk geven deze regels u niet de ruimte om afscheid te nemen zoals u dat in normale omstandigheden zou doen. Dat is ingrijpend en dat begrijp ik heel goed.

Tegelijkertijd wilt u uit respect voor uw omgeving en de veiligheid van uw naasten de juiste keuzes maken. Als u zelf een uitvaart moet regelen, is het daarom belangrijk dat u zich goed laat voorlichten door uw begrafenisondernemer. Die weet precies hoe u de uitvaart veilig houdt, welke keuzes u kunt maken en hoe u de mensen om u heen vertelt dat het beter is om thuis te blijven. Als u een kerkdienst houdt, zult u ook met de predikant of voorganger afspraken moeten maken. Uitvaarten begeleiden in coronatijd is voor hen net zo’n worsteling als voor u. Zij willen naast u staan, u steunen en tegelijkertijd besmettingen voorkomen. Bespreek daarom duidelijk hoe de kerkdienst gaat verlopen en of u deze digitaal wilt uitzenden.

Het voelt wellicht wat ongemakkelijk om hierover na te denken, vooral als het nog niet aan de orde is. Toch moeten we met elkaar onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Een afscheid is een emotionele gebeurtenis. Door vooraf afspraken te maken, kunnen we voorkomen dat we onveilige groepsvorming veroorzaken en elkaar in verlegenheid brengen.

Laten we goed op elkaar passen. Juist in moeilijke momenten.

Met vriendelijke groet, de burgemeester,

Gerrit Jan Kokpage1image4116324368