Na een nat begin van het jaar met vooral veel regen in februari, viel er sinds half maart geen neerslag van betekenis meer. Dat heeft direct invloed op de grondwaterstanden binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze dalen nu snel. Het waterschap ziet de meldingen en vergunningaanvragen voor het beregenen vanuit sloten, weteringen en kanalen toenemen.  

In het noordelijke deel van het werkgebied zijn de grondwaterstanden laag tot normaal voor de tijd van het jaar. In het zuidelijke gebied is de grondwaterstand over het algemeen nat tot normaal voor deze tijd, maar ook hier dalen de grondwaterstanden nu de regen al een tijdje uitblijft. Vooral de hoger gelegen zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen rond Havelte en Steenwijk en het Drents Plateau, laten zakkende grondwaterstanden zien. 

Hoger peil in de sloot 

Het droge weer blijft aanhouden. Ook voor de komende week wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Daarom heeft het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen opgezet tot maximum-peil en houdt het water vast waar dat kan. Ook voert het waterschap water aan om de waterpeilen op goed niveau te houden. Hier en daar benut WDODelta al ongeveer 40% van de aanvoercapaciteit. 

Beregenen: melden of vergunning 

WDODelta ziet de afgelopen tijd een toename van meldingen en vergunningsaanvragen voor het beregenen van gewassen uit sloten, weteringen en kanalen, vooral vanuit de agrarische sector. Agrariërs en overige inwoners die een melding willen doorgeven of een vergunning willen aanvragen, kunnen dat doen via de website van het waterschap.  

Droge en warme start van droogteseizoen

De afgelopen winter hebben de grondwaterstanden zich overal hersteld, in veel gevallen zelfs tot een hoge grondwaterstand. De grondwaterbuffer was dus grotendeels weer op orde. Met dit vertrekpunt ging het waterschap het nieuwe droogteseizoen in. Door het uitblijven van regen is dat seizoen nu wel droog begonnen. WDODelta is alert, omdat het droogteseizoen nog maar net van start is gegaan.