Beste leden en andere voetballiefhebbers,
Deze vraag, en de vraag wat we in deze moeilijke periode kunnen betekenen voor onze (lokale) sponsoren/ondernemers, houdt ons als vv Staphorst actief bezig.

Veel ondernemers, en dus sponsoren, worden hard geraakt door de coronacrisis en maken een moeilijke tijd door. Heel veel bedrijven zien de omzet drastisch dalen of zelfs naar het nulpunt teruglopen, omdat ze door deze crisis van overheidswege gesloten dienen te zijn, een situatie die tenminste duurt tot 28 april. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemers in de horeca en uiterlijke verzorging. Ook ondernemers die de deuren niet hebben hoeven te sluiten worden veelal fors geraakt door alle noodzakelijke beperkende maatregelen. Vanuit de overheid zijn er maatregelen genomen om het leed voor ondernemers te verzachten, maar dit zal in veel gevallen niet voldoende zijn.
Ondernemers zetten zelf initiatieven op, via met name social media, om de consumenten aan te sporen om in de eigen gemeenschap te kopen, zowel tijdens als ná de crisis. Deze initiatieven worden gezamenlijk uitgedragen
onder het motto: ‘KOOP LOKAAL’.


vv Staphorst wil deze actie graag ondersteunen. We hebben de afgelopen jaren veel (financiële) ondersteuning gehad van onze sponsoren, wat er substantieel aan bijgedragen heeft dat de vereniging sportief en financieel staat waar ze nu staat. Door goede prestaties en een enorm positieve uitstraling heeft vv Staphorst weliswaar bijgedragen aan de
naamsbekendheid van haar sponsoren, maar het rendement van sponsoring blijft moeilijk meetbaar.


Wat kunnen wij dan doen als vv Staphorst? Dit blijft een lastige vraag. Waar we in ieder geval aan bij kunnen dragen, is het geven van meer bekendheid aan deze actie, door deze onder de aandacht te brengen bij jullie: leden, supporters, vrijwilligers, mede-sponsoren, maar eigenlijk voor iedereen die dit leest.
Wellicht ten overvloede, maar koop of bestel bij onze sponsoren!

Op de website (https://www.vvstaphorst.nl/200/sponsoren-leden )  kun je zien wie onze sponsoren zijn en daarmee de vereniging, en dus ook u/jou, een warm hart toedragen. Naast het vestigen van de aandacht op deze ondernemers in het bijzonder, roepen we jullie op om bij aanschaf van producten of bij handel ook te denken aan ondernemers die geen sponsor zijn van vv Staphorst. Graag hanteren wij de kreet ‘Samen sterk’, juist nú moeten we dit motto in de praktijk tot uitvoering brengen! Wij rekenen op jullie medewerking!
 
Met vriendelijke groet en met dank voor de medewerking,
 
Sponsorcommissie vv Staphorst