De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. “Het heeft ons, belangenbehartigers van het burgerinitiatief, zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd. Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk”, aldus de OVKK, LVKK en LSA Bewoners.

Ilse Duursma, voorzitter OVKK

Ontmoetingsplek kwijt

De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De organisaties maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk. “Ontmoetingsplekken zijn het kloppend hart van een kern. Die zijn na deze crisis van essentieel belang en mogen niet sluiten. Daarom gaan we als OVKK in kaart brengen wat er nu nodig is om straks nog een dienstencentrum, kulturhus of dorpshuis te hebben in de kernen van Overijssel”, legt Ilse Duursma, voorzitter van de OVKK vastberaden uit. 

Behoefte aan contact en ontmoeting

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!