Het kabinet heeft maandagavond 23 maart extra maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van het coronavirus. Daarvan is één maatregel dat tot en met 1 juni 2020 geen evenementen georganiseerd mogen worden. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de Koningsfeesten in april. Wij zijn genoodzaakt de feestavond op 18 april, evenals de festiviteiten op Koningsdag 27 april af te gelasten.

De dodenherdenking, welke gepland staat op 4 mei, zal ook niet doorgaan.

Ter nagedachtenis aan hen die vielen zullen we als bestuur op 4 mei een krans neerleggen bij de oorlogsgraven in Rouveen. Op deze manier willen we stil staan bij de gedachte.
De festiviteiten rondom 75 jaar vrijheid worden verplaatst naar een later moment dit jaar, hierover zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.
We willen iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor onze activiteiten hartelijk bedanken.
We hopen in 2021 de evenementen weer te kunnen organiseren onder normale omstandigheden.

Tevens willen we u allen meegeven de maatregelen na te streven en rekening te houden met elkaar.

We rekenen op uw begrip en zien u graag bij de eerstvolgende evenementen!
Oranjevereniging Rouveen