Zwolle – per dinsdag 17 maart zijn onze locaties en restaurants niet meer toegankelijk voor bezoekers, vrijwilligers en externe relaties. Hiermee trekken wij als zorginstellingen in de regio één lijn. Wij zien ons helaas genoodzaakt deze drastische maatregelen te nemen om onze cliënten en medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Wij brengen hiermee het contact tussen mensen terug en perken het risico op verspreiding van het coronavirus in. Deze situatie duurt in ieder geval tot 6 april aanstaande.

Sluiting locaties

Wij zetten ons met man en macht in om de beste zorg voor onze cliënten te bieden. Hiervoor is voorlopige sluiting van onze locaties voor externe dagbestedingscliënten, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers en andere externe relaties nodig. Deze maatregel, hoe onsympathiek die ook is, draagt daaraan bij. Daarnaast zullen onze medewerkers die geen zorg bieden zoveel mogelijk vanaf huis werken. De medewerkers die wel op locatie werken, hebben strikte instructies gekregen over hygiëne en het beperken van hun werkgebied. Met minder mensen op onze locaties, is er minder kans op verspreiding van het coronavirus. Wij zetten in op andere vormen van contact tussen cliënten en familie en medewerkers onderling.

Hospice Lotus beperkt te bezoeken

De uitzondering op deze maatregel is ons hospice. Daar laten wij één bezoeker per cliënt toe en de inzet van vrijwilligers blijft gehandhaafd. De doorgang tussen locatie Zandhove en het hospice wordt gesloten. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers komen en verlaten het gebouw via de eigen ingang van het hospice.

Sluiting restaurants

Ons restaurants sluiten per dinsdag 17 maart hun deuren voor onze cliënten en medewerkers. Wij brengen de maaltijden naar de afdelingen en op sommige huiskamers koken de medewerkers zelf voor de cliënten. Bewoners die buiten onze zorginstelling wonen, maar wel op onze locatie eten, krijgen maaltijden bezorgd. Iedereen die dit betreft, wordt rechtstreeks geïnformeerd.

Wij danken iedereen voor alle inzet, medeleven en begrip. Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal, waarbij onze eerste focus altijd de gezondheid en het welzijn van onze cliënten is. Met bovenstaande maatregelen dragen wij hieraan bij.

Op de foto: De Diekzangers brengen kerstliederen in De Berghorst © weblog Staphorst