Staphorst/Rouveen- In de week van 24 februari tot 28 februari collecteerden in Staphorst en Rouveen vrijwilligers voor ontwikkelingshulporganisatie Dorcas.

De collecte heeft in Staphorst €2210,12 en in Rouveen €1402,76, dus in totaal een bedrag van  €3612,88 opgebracht. De opbrengst van de collecte gaan naar de allerarmsten in Ethiopië. 

Opbrengst collecte
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen. Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Omdat het werkloosheidspercentage in Ethiopië hoog is, leeft een grote groep mensen in armoede. In de sloppenwijken van grote steden investeren we in de toekomst van kansarme kinderen en jongeren, en leren we gemeenschappen hoe zij beter voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen.