De gemeenteraad van Staphorst vindt dat er te veel doorgaand vrachtverkeer op de Gemeenteweg in Staphorst rijdt. Om de verkeersveiligheid te vergroten, willen we het vrachtverkeer op de Gemeenteweg daarom ontmoedigen.

We nodigen u uit om hierover mee te denken op:

donderdag 12 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis

We presenteren deze avond diverse voorstellen om het vrachtverkeer op de Gemeenteweg te verminderen. We horen hier graag uw mening en ideeën over. Daarna gaan we de opgehaalde informatie verder uitwerken naar een concreet plan.

Wilt u meedenken? Meld u dan aan op gemeente@staphorst.nl

Bent u niet in de gelegenheid om deze inloopavond te bezoeken, maar wilt u over dit onderwerp graag iets kwijt? Dan kunt u dit ook schriftelijk (Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst) of via mail (gemeente@staphorst.nl) doorgeven. Dat kan tot donderdag 19 maart.