Op 3-3-1995 beloofden Henk Dunnink en Wobby Haasjes elkaar trouw en lief en leed met elkaar te delen.

Nu 25 jaar later vormen zijn een zilveren bruidspaar
‘n Paar apart, staat op het houtsnijwerk op de gevel.

Henk en Wobby, van harte gefeliciteerd en nog heel veel jaren in liefde, geluk en goede gezondheid gewenst!