Op maandag 24 februari van: 18.45 – 19.45 uur is er opnieuw een interkerkelijk gebedsuur. Er is tijd en ruimte voor ontmoeting, aanbidding door samenzang, bezinning, gebed voor het dorp, de regio, elkaar, Nederland, de wereld.

Locatie: de Bron, Churchilllaan 2, Staphorst. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit gebedsuur bij te wonen.

De volgende geplande data zijn maandag 30 maart en 20 april.
Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en info@staphorstunited.nl