In de Bethelkerk in Genemuiden wordt zaterdagavond 8 februari een koor- en samenzangavond gehouden. Het Christelijk Mannenkoor Staphorst verleent zijn medewerking.

De zangavond heeft als thema ‘Psalmen tot Gods eer’. De plaatselijke predikant, ds. A. de Groot verricht de opening en de sluiting. Ook spreekt hij een korte, meditatieve overdenking uit. Het mannenkoor uit Staphorst staat die avond onder leiding van zijn oud-dirigent Peter Bos. Naast koorzang is er in het programma ook volop ruimte voor samenzang; uiteraard met de Genemuider bovenstem. De jeugdige, talentvolle organist Luuk Schuurman begeleidt de koor- en samenzang. De zangavond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte ten bate van de aflossing van het kerkgebouw.

Foto © Jaco Hoeve