STAPHORST – Saam Welzijn houdt op dinsdagavond 4 februari 2020 een ‘meedenkbijeenkomst’ voor ouders van jongeren, die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of buiten hun woonplaats (speciaal) onderwijs volgen. (Het doel van deze bijeenkomst is te inventariseren of er voldoende belangstelling is om avonden voor deze groep jongeren te gaan organiseren.)

Het gaat hierbij om jongeren, die vaker moeite hebben met het leggen van contacten en het onderhouden hiervan en met het opbouwen van een vriendenkring. Ze nemen ook minder vaak deel aan activiteiten van het jongerenwerk ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Ouders kunnen tijdens deze avond meedenken over wat er nodig is om hierin verandering te brengen. 

De meedenkavond in Staphorst is voor alle ouders van jongeren uit Rouveen, Staphorst, Punthorst en IJhorst in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die niet in hun woonplaats naar school gaan of moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten in hun eigen woonomgeving. 

Belangstellende ouders zijn dinsdag 4 februari om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) hartelijk welkom in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst. Bij de vervolgbijeenkomst op donderdag 13 februari 2020 worden ook de jongeren betrokken. Hierover volgt nog meer informatie. Wie de bijeenkomst van 4 februari wil bijwonen, kan zich (bij voorkeur vóór vrijdag 31 januari) aanmelden bij Nanda Knol, 06-49399366 of via n.knol@saamwelzijn.nl.