Voor de eerste keer dit jaar kwamen de Vrouwen van Nu afdeling Staphorst bijeen voor de jaarvergadering. Bij de koffie genoten de dames van knieperties gebakken door twee leden.

De voorzitter wenste iedereen namens het bestuur een goed en gezond 2020 toe. De afdeling heeft momenteel 71 leden.
Het jaarverslag en het financieel verslag lagen ter inzage en werden goedgekeurd.
De kascommissie had de kas in orde bevonden.
Mevr. R. Loode en mevr. K. van der Sluis waren aftredend en herkiesbaar. Mevr. L. Bloemhof was aftredend en niet herkiesbaar. Er had zich niemand beschikbaar gesteld dus het bestuur gaat verder met 5 leden.

Jubilarissen

De jubilarissen mevr. Z. Wedzinga  (45 jaar) en mevr. R. Loode (25 jaar) werden gehuldigd, aan hen werd een roos en een bon overhandigd.

In de pauze genoten de dames van een drankje en lekkere hapjes.Hierna speelden de dames bingo met mooie prijzen.

De volgende avond is op 18 februari en wordt verzorgd door het eendagsbestuur. De bijeenkomsten worden elke derde dinsdag van de maand gehouden in het Dienstencentrum en beginnen om 20.00 uur.

Vrouwen van alle leeftijden
De plaatselijke afdeling van Nederlands grootste vrouwenorganisatie wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrouwen van alle leeftijden. Het is een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten, zoals bijeenkomsten met gastsprekers en –spreeksters, lezingen en uitstapjes. Daarnaast delen vrouwen verschillende hobby’s met elkaar in de zogenoemde interessegroepen, zoals leeskring en hobbyclub.

Wie wil komen kennismaken met de afdeling is van harte welkom op de maandelijkse avonden.
Wilt u meer informatie bekijk onze site via www.vrouwenvannu.nl\staphorst.

Links: mevrouw Wedzinga en rechts mevrouw Loode / Foto © Willie Mulder