Afgelopen zaterdag is een begin gemaakt met de werkzaamheden op het ’t Wiede Gat. Deze werkzaamheden bestonden uit opruimen en ruimte maken voor de volgende fases van de verbouwing. De werkploeg kwam erachter dat er gedurende de voorbije jaren heel wat spullen verzameld zijn op de club!

De oproep voor vrijwilligers om te komen helpen was succesvol. Er kwamen voldoende helpers opdagen op deze eerste werkdag. Natuurlijk hopen we dat de animo op de dagen die nog volgen even groot zal zijn.

De bouwcommissie dankt de ondernemers die deze eerste dag hun machines ter beschikking hebben hebben gesteld. We hebben enkele foto’s gemaakt die we hieronder in een fotoalbum tonen. De bedoeling is om regelmatig een update te geven van de werkzaamheden.

Voor de komende tijd geld dat alle hulp welkom is. Mocht je tijd en zin hebben om een dag te helpen meld je dan aan bij Klaas Jan Slager (06-30653749)

Fotoalbum verbouwing ’t Wiede Gat klik op foto hieronder.

Verbouwing, renovatie het Wiede Gat gestart
Foto © AMBC