In de zomernota 2024 van de gemeente Staphorst kijkt de gemeente vooruit naar de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028. De nota laat zien dat Staphorst in 2025 de inkomsten en uitgaven op orde heeft. In de jaren daarna krijgt de gemeente echter te maken met grote tekorten.

De landelijke overheid legt al jaren op rij meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten neer. Denk aan het opwekken en besparen van energie, het inspelen op klimaatverandering, de woningnood, de opvang van vluchtelingen en het helpen van mensen die thuiszorg of begeleiding nodig hebben. Daar staat ook geld tegenover, want het grootste deel van de inkomsten van een gemeente komt vanuit het Rijk. Vanaf 2026 wordt dat geld echter flink minder. Alle gemeenten in Nederland zien hun inkomsten daardoor kelderen. Zo ook Staphorst.

In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli staat de zomernota met de kaders voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 op de agenda. Die laat duidelijk zien hoe het er met de toekomstige financiën van de gemeente Staphorst voor staat. De gemeente wil niet korten op projecten, gebouwen en personeel. Al ingezet beleid en bestaande projecten wil de gemeenten ook door laten lopen. Maar voor nieuwe ambities, nieuw beleid en investeringen is geen geld. In Staphorst komt dat al gauw neer op een jaarlijks tekort van meer dan 2 miljoen.

Wethouder Mulder: “Staphorst is van oudsher een gemeente die goed op haar centen past. Er wordt verstandig begroot en er is een reserve voor noodgevallen. Maar er zijn ook ambities. Om de dienstverlening en voorzieningen voor inwoners op orde te houden, wordt elk jaar flink geïnvesteerd. Nu we minder geld van het Rijk krijgen, moeten we kijken hoe we daar vanaf 2026 mee om gaan. Daarover gaan we nu eerst met de gemeenteraad in gesprek.”

De zomernota is online te vinden op www.staphorst.nl/zomernota.