Een aantal mensen uit de gemeente Staphorst hebben een gebedsgroep via WhatsApp opgericht, om samen in éénheid te bidden voor de gemeente Staphorst.
Het verlangen is om met regelmaat op hetzelfde tijdstip voor dezelfde zaken voor onze dorpen te bidden, ongeacht kerkelijke achtergronden.
In Johannes 17 vers 21 bid de Heere Jezus ook: ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’.
Aanmelden voor deze WhatsApp groep kan via bijgaande link of via de QR code. Iedereen van harte welkom!