In deze verkorte versie van zijn klassieker Morning and Evening, verweeft de geliefde bijbelleraar Charles Spurgeon bijbelteksten uit het boek Psalmen in korte boodschappen die gelovige geestelijke steun bieden aan het begin en aan het eind van elke dag.

Spurgeons beroemde vermogen om de kracht van de Schrift met welsprekendheid en doelgerichtheid
over te brengen maken dit een bron van onschatbare waarde voor zowel de beginnende christen als de doorgewinterde gelovige.

Charles H. Spurgeon (1834 – 1892) was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie. Belangrijke onderwerpen uit zijn prediking waren de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte.

€ 17,99