​​
In de Jachin en Boazkerk te Genemuiden wordt zaterdag 8 juni weer een zang(oefen)avond gehouden met de bovenstem. Liefhebbers die de bovenstem (beter) willen leren zingen, zijn van harte welkom.
Deze avond is een initiatief van de stichting tot behoud van de Genemuider bovenstem. Bijzonder aan deze bijeenkomst is dat aanwezigen gezamenlijk ook de bovenstem kunnen leren zingen. De organist vertelt kort het een en ander over de tegenstem van de te zingen psalm waarna deze gezamenlijk wordt gezongen. Op die manier kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis komen maken met het culturele erfgoed. Ook mensen die geen bovenstem zingen, heet de stichting van harte welkom. Er wordt in het bijzonder geoefend voor de psalmen 105 en 36.
De avond wordt gehouden in de Jachin en Boazkerk van de Gereformeerde Gemeente. Het programma start om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 20:45 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte voor de kosten. Meer informatie over de Genemuider Bovenstem via de website www.bovenstemgenemuiden.nl