Melkveeboeren Willem Courtz en Wicher Hoeve hebben maandag 27 mei 2024 de Gouden Grutto ontvangen. Ieder jaar reikt Vogelbescherming Nederland deze prijs uit aan hardwerkende, inspirerende ondernemers, om zo hun inzet voor de weidevogels te belonen. De twee winnaars stellen een deel van hun land beschikbaar aan de weidevogels en zo creëren zij door kleinschalige en extensieve bedrijfsvoering een plek in het boerenland waar de weidevogels zich thuis voelen.

Beter Leven Keurmerk

De biologische boeren uit Rouveen voldoen sinds 2022 aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk met drie sterren. Met hun melkvee produceren ze o.a. weidevogelvriendelijke zuivel. De passie voor weidevogels wordt actief uitgedragen. En met succes, want weidevogels zijn in grote aantallen te vinden op de percelen en weten ook kuikens groot te brengen.

Bedreiging weidevogels

De natuur op het boerenland staat al jaren onder druk. Veel vogels, zoals de prachtige grutto, worden daardoor ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die laten zien dat het anders kan; dat het mogelijk is met passie een gezond boerenbedrijf te runnen waar ruimte is voor vogels en natuur. Deze boeren hebben bewust gekozen voor een extensieve bedrijfsvoering met meerwaarde op allerlei vlakken. Daarmee lopen zij nu voorop in de transitie naar een duurzaam, natuurinclusief landbouwsysteem; iets wat juist in deze tijd veel navolging verdient.

‘De grutto heeft meer boeren zoals Willem en Wicher nodig. Met hart voor natuur, met visie, met kennis en met de juiste partijen om mee samen te werken. Aan de productie van biologische, vogelvriendelijke kaas die sinds kort ook nog voldoet aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk drie sterren, kun je zien dat zij nu vooroplopen.’ – Bernard de Jong van Vogelbescherming Nederland

Al eerder genomineerd, dit jaar wel de prijs

Vorig jaar waren Willem en Wicher ook genomineerd, maar grepen toen net naast de prijs. Dit jaar kon de onafhankelijke vakjury niet meer om deze ware ambassadeurs heen. Zij zorgen voor behoud van de weidevogels in het belangrijke weidevogelgebied Staphorsterveld. De gruttodichtheid op hun land is inmiddels zelfs terug op het niveau van de hoogtijdagen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Duidelijk is dat de bedrijfsvoering waarbij extra aandacht is voor bodem, water, lucht en dieren, kansen biedt binnen de melkveehouderij. De hoop is dat er meer boeren zullen volgen en hierdoor de aantallen van grutto’s en andere weidevogels zullen toenemen.

Foto met medewerkers Vogelbescherming:
Stefan Vreugdenhil, Wicher Hoeve en vrouw, Willem Courtz en vrouw, Bernard de Jonge, Marjanne Klok

Foto: Fred van Diem