Axolotis Foto © Samenzóo

Axolotis Foto © Samenzóo

Axolotls zijn bijzondere salamanders met uitwendige kieuwen uit Mexico

Deze dieren eten regenwormen en ze planten zich voort bij Samenzóo. Ze zijn nu te zien in verschillende fasen van ontwikkeling en er draait een PowerPoint over deze dieren. Het is bijzonder, want veel meren in Mexico waar de salamander voorkwam zijn drooggelegd om overstromingen te voorkomen. Daardoor is het een bedreigde diersoort.

De kleine dierentuin haalde vorige week het nieuws met de tijding dat het terrein twee keer zo groot wordt. De bestemmingsplanwijziging is inmiddels goedgekeurd bij de gemeente. De forse vergroting is in theorie waar, maar in de praktijk niet. Het terrein bestond vanaf het begin in 2006 uit een gedeelte op terrein van de gemeente Staphorst en een achterliggend weiland, dat eigendom is van een andere eigenaar. Het bestemmingsplan van dit weiland moet aangepast worden van ‘agrarisch’ naar ‘groen’, zodat Samenzóo daar twee kleine schuilstalletjes voor de aanwezige ezeltjes en alpaca’s kan maken. Dit weiland krijgt dan dezelfde bestemming als het gedeelte Samenzóo op gemeenteterrein. Dit is nodig om een bouwvergunning te kunnen ontvangen. Het is dus niet zo dat Samenzóo twee keer zo groot wordt, alleen op papier wel.

Nieuw hoofdgebouw in houtskeletbouw
Er zijn plannen voor een nieuw hoofdgebouw, dat uitgevoerd wordt in houtskeletbouw. Dit pand wordt groter dan de huidige huisvesting, zodat Samenzóo 21 mensen met bijzondere gaven kan begeleiden in plaats van het aantal van 15 die nu werkzaam is in dierenverzorging en onderhoud. De kleine dierentuin ontvangt zeker 15.000 bezoekers per jaar.